Грижа за цветя: Отрязан цвят (Част 1)

01/11/2022

Кои са най-добрите съвети за грижа за цветя?

На всеки от нас му е познато чувството, когато красив букет или расте­ние увехне твърде бързо. Напълно разбираме болката ви! За да ви помогнем да се насладите на цветята и растенията си по-дълго, съставихме този списък със съвети за грижа, които можете да приложите у дома. Ще от­криете, че с малко усилия можете да запазите цветята и растенията си красиви за дълго време.

Отрязани цветя
 • Избирайте цветя с високо качество. Обърнете внимание на качество­то на стъблото; проверете за здравина, цвят и липса на наранявания.
 • Изберете подходяща ваза и се уверете, че е чиста.
 • Не използвайте метални или антични кристални вази, но ако все пак се налага, използвайте в комбинация с устойчиво на киселина уплътнение.
 • Използвайте прясна чешмяна студена вода.
 • Отстранете листата, които се намират под ръба на вазата и изреже­те 2-5 см от стъблото.
 • Избягвайте да повреждате стъблото и отстранявайте бодлите само ако това е абсолютно необходимо.
 • Използвайте остър и чист нож или цветарски ножици и подрежете стъблата под ъгъл от 45 градуса.
 • Не използвайте незащитен или замърсен органичен свързващ материал.
 • Дайте шанс на цветята, които са пристигнали поувехнали, да се рехи­дратират в тяхната опаковка, като ги поставите във вода на хладно и тъмно място за няколко часа.
 • Напълнете вазата с достатъчно вода и редовно проверявайте количе­ството вода в нея.
 • Използвайте храна за рязани цветя; уверете се, че спазвате правилна­та дозировка.
 • Не е необходимо да се сменя водата, ако се използва храна за цветя – просто допълнете с вода и храна за цветя, когато нивото на водата спадне до около 1/3 от височината на вазата.
 • Използвайте една и съща храна за цветя, когато допълвате.
 • Отстранете увехналите или повредени цветя.
 • Не пръскайте с вода пъпките и цветовете, тъй като това увеличава риска от развитие на гъбички Botrytis.
 • Цветята не обичат течение, пряка слънчева светлина, близост до ото­плителни уреди, дим и близост до зреещи плодове.
Саксийни и многогодишни растения
 • Купувайте висококачествени растения. Обърнете внимание на качест­вото на цветовете, листата и корените; проверете за здравина, цвят и липса на наранявания.
 • Обърнете внимание на активността на растенията, т.е. дали все още се развиват млади листа и цветове.
 • Когато е възможно, използвайте дъждовна вода за поливане.
 • Редовно премахвайте стари или повредени цветове и листа.
 • Не пръскайте с вода пъпките и цветовете, тъй като това увеличава риска от развитие на гъбички Botrytis.
 • Растенията не обичат течение, пряка слънчева светлина, близост до отоплителни уреди, дим и близост до зреещи плодове.
 • Изберете подходящо място, така че растенията да могат да развиват своите цветове и пъпки.
 • Процесите на растеж се забавят при по-ниски температури, което означава, че те ще останат красиви за по-дълго време.
 • Уверете се, че е осигурено достатъчно количество вода на растение­то, но не прекалено.
 • Избягвайте да увреждате растението.

Кои фактори определят продължител­ността на живота във ваза и на съхране­ние?

Запазването на цветята и растенията в най-добра форма за възможно най-дълго време може да бъде голямо предизвикателство. Затова е важно да се знае кои фактори влияят на живота във ваза и срока на съхранение.

Физиологична продължителност на живота на растенията и рязаните цветя

Развитието на цвета е различно за всеки растителен вид и култура. Оси­гуряването на недостатъчна грижа ще доведе до по-бързото увяхване на растението. Грижата след откъсване няма силата да повлияе на гене­тичния потенциал на цветето или растенията, а е насочена към пости­гане на възможно най-дълъг живот.

Условия за отглеждане на растението

Условия като светлина, температура, относителна влажност, опрашване и защита на културата оказват огромен ефект върху качеството след събиране.

Условия след бране

Температурата и в частност влажността, определят дали отрязаното цвете ще бъде доставено на потребителя в добро състояние след бране. По-високите температури насърчават развитието на цветята, дока­то големите температурни промени стимулират растежа на гъбичките Botrytis.

Хигиена

Липсата на хигиена насърчава развитието на микроорганизми, което от своя страна прави водата във ваза мътна, мръсна и с неприятна миризма.

Дистрибуция

Рязаните цветя и растения идват от всички краища на земното кълбо и се транспортират на огромни разстояния. Контролът на климата, добра­та опаковка, последващата грижа след събиране и скоростта са много важни за запазването на цветята и растенията в топ форма.

Грижа след бране

Последващата грижа за всеки вид цвете или растение е от изключително значение, за да пристигнат цветята непокътнати.

 

Кои са трите основни проблема след отрязване?

Рязани цветя
 1. Нарушен воден баланс

Във вази със замърсена вода васкуларните връзки се блокират от въздушни балончета, микроорганизми или органична материя. Симп­томите за нарушен воден баланс са:

 • Вехнещи венчелистчета.
 • Клюмнал цвят/ Растението свежда цвета си надолу/. В глава 10 ще откриете по-подробна информация, свързана с този проблем.
 1. Нарушен баланс на растежните регулатори

След откъсване, много цветя произвеждат или прекомерно, или не­достатъчно количество растежни регулатори, които преди това са били естествено осигурени от растението-майка. Симптоми­те са:

 • Изсъхнали венчелистчета, окапали листа и пъпки, което от своя страна води до по-кратък живот във ваза.
 • Пожълтяване на листата и възпрепятстване на развитието.
 • Удължаване на стъблото.
 • Геотропизъм (растеж, повлиян от гравитацията). При транс­портиране в хоризонтално положение, главите на тези расте­ния имат тенденцията да се изкривяват към светлината или в посока, обратна на гравитацията.
 1. Нарушен хранителен баланс

Необходима е енергия за абсорбацията на вода, производството на растителни хормони и естественото развитие на цветето. Без енергия то не би могло да се развива и следователно би увехнало много по-бързо. Симптомите за нарушен хранителен баланс са:

 • Възпрепятствано развитие на цветята и пъпките.
 • Бледи цветове.
 • Слаб или никакъв аромат.
 • Възпрепятствано развитие на съцветието.
Саксийни растения
 1. Липса на вода
 • Уверете се, че е осигурено достатъчно количество вода на рас­тението, но не и прекалено.
 • Като цяло многогодишните растения имат нужда от много вода. Количеството вода в саксия, обаче, е ограничено. За да ви помог­нем с това, разработихме Chrysal LeafShine & Seal. Той предотвра­тява изпаряването за определено време, без да възпрепятства растежа. Моля, имайте предвид, че този препарат не замества поливането. Воден буфер може да се създаде и с Chrysal Aqua Pad или с Chrysal Aquastick, като по този начин се удължава времето за съхранение, без необходимост от повторно поливане.
 1. Липса на светлина
 • Много растения се складират в колички и саксии за разсад. Те са идеални при транспортиране, но не са подходящи в дългосрочен план, тъй като възпрепятстват развитието на растенията.
 1. Температура
 • Гамата от саксийни и многогодишни растения е огромна и всички те имат различни нужди. Някои растения предпочитат темпе­ратури между 12-18°, докато други могат да оцелеят и при 2-12°.
 • Процесите на растеж се забавят при по-ниски температури, което означава, че цветята ще останат красиви за по-дълго време.
 • Имайте предвид, че някои растения са чувствителни към ниски температури. За многогодишните растения, обаче, ниските температури са за предпочитане.

Как да предотвратите пораженията, причинени от секрета, който нарцисите отделят?

Нарцисите със своите ярки и жизнени цветове, са любимци на всички, бидейки своеобразен предвестник на пролетта. За­това са популярен избор и се предлагат в букети както са­мостоятелно, така и в ком­бинация с други цветя, като лале, анемония, ирис, фрезия и др. След отрязване, нарцисът отделя секрет от стъблото си. Този секрет произлиза от решетъчните тръби (фло­еми) и когато нарцисът, на­пример, бива смесен в букет с други цветя, този секрет може да им навреди. Ако не се реже повторно или се държи отделно от другите цветя за един ден след отрязване, проблемът до голяма степен се предотвратява. Отрязвайте другите цветя, преди нар­цисите, за да се предотврати преносът на секрет.

Терапевтични средства

С цел да се направи възможна продажбата на смесени букети, Chrysal са разработили 2 продукта:

 • За търговци на дребно и флористи – Chrysal CVBN таблетка. Тази таблетка неутрализира този „токсичен“ за други цветя секрет.
 • За крайния потребител сме разработили Chrysal храна за нарциси, която може да се използва и в смесен букет.

Защо цветята в смесен букет не цъф­тят едновременно?

Събиране на цветовете

Цветята се берат на различни етапи на „зрялост“, в зависимост от нужди­те на пазара. Герберите и хризанте­мите изглеждат по-разцъфнали, ко­гато са в смесен букет с карамфили или лилии.

Необходимост от хранителни вещества

Цветя, които са събрани, докато са били в „етап пъпка„, като рози, гла­диоли, еустоми, се нуждаят от повече хранителни вещества, за да се разви­ят напълно.

Качество на водата във ваза

Липсата на хигиена може да доведе до прекомерен растеж на ми­кроорганизми. Това не е добре за водата и усвояването на храни­телни вещества, което може да доведе до забавяне или спиране на развитието на цветето напълно. Ние препоръчваме:

 • Хигиена; предотвратяването на развитие на микроорганизми във водата и подрязването на стъблото с 2-5 см могат да доприне­сат за по-дълъг живот във ваза и за вода без мирис.
 • Никога не смесвайте стара вода от ваза с прясна.
 • За професионална употреба препоръчваме Chrysal Professional 2 за букети и Professional 3 – за аранжировки. Осигурете на клиенти­те си достатъчно храна за цветя с техния букет.
 • Купувайте цветя във възможно най-близка фаза на зрялост.

Защо отрязаните цветя и растения не обичат да стоят на течение?

Във всички етапи на дистрибуция течението може да се окаже про­блем. То кара влагата да се изпарява по-бързо, като по този начин пре­чи на растението да я абсорбира, а крайният резултат е увехнало цве­те.

Устицата, разположени от долна­та страна на листата, регулират влагата и топлината, която цве­тето отделя. Ако има леко движе­ние на въздуха, въздушният слой около листата образува защитна възглавница, за да предотврати прекомерно изпаряване. Когато има силно движение на въздуха, например поради течение, този естествен, защитен слой изчезва. При подобни условия, при които растението и цветето изпаряват повече влага, отколкото могат да абсорбират, резултатът неизменно е увехнали листа и изсъхнали цветя.

Нашите препоръки:
 • Дръжте вратите и прозорците затворени, доколкото е възможно.
 • Използвайте подходяща опаковка, за да предотвратите увреж­дане по време на транспортиране и изпаряване на водата през листата.
 • Не поставяйте цветята или растенията си в близост до входни врати, отворени прозорци, вентилатори, отоплителни уреди или климатици.

 

 

Следете нашия блог за повече съвети как да се грижим за цветята.