Brighton

Чувствали ли сте някога, че имате нужда от слънчев лъч? Получете цвета на слънцето и щастието с малко помощ от нашите жълти рози като сорта Брайтън. Накарайте вашите букети да светят и да усетите този лъч светлина през нашите цветя.

premium quality