Polar Star

Името на най-ярката звезда, която изглежда най-близо до небесния полюс, тази изящна и елегантна бяла роза се отличава със средно големи цъфтежи, които изглеждат изключителни сами по себе си, групирани в големи гроздове или комбинирани с листа.

premium quality