Quicksand

Размер на цвета

5,6 см.

Дължина на стъблото

50-80 см.

Категория: