Tibet

Размер на цвета

6,2 см.

Дължина на стъблото

50-90 см.

Категория: