Topaz

Размер на цвета

7,2 см.

Дължина на стъблото

50-100 см.

Категория: