V.I. Pink

Размер на цвета

6.5-7 см.

Дължина на стъблото

50-90 см.

Категория: