Vendela

Размер на цвета

5,8 см.

Дължина на стъблото

50-90 см.

Категория: