Voodoo

Размер на цвета

5,8 см.

Дължина на стъблото

40-70 см.

Категория: